เวปไซต์นี้ จัดทำโดยตัวแทนประกันชีวิต บมจ กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 24 ชั่วโมง โทรเลย

iLink

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน
แนบ UDR โรคร้าย

iLink

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน
แนบ UDR โรคร้าย

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของการลงทุนเพียงอย่างเดียว

พลิกบทบาทครั้งสำคัญของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่มากกว่าด้วยความคุ้มครองชีวิตที่โดดเด่นผสานความคุ้มครองหลากหลายที่คุณเลือกได้
ด้วยความยืดหยุ่นของแบบประกันที่จะสามารถทำให้คุณเลือกหรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง วางแผนทางการเงินได้ตามไลฟ์สไตล์ในแบบที่เป็นคุณ

ปกป้องมากกว่าด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR ที่ออกแบบมาเพื่อ iLink เท่านั้น

“อุ่นใจได้มากกว่า ด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR ที่ออกแบบมาเพื่อให้แบบประกัน iLink มีความคุ้มครองที่หลากหลาย สามารถบริหารและวางแผนการชำระเบี้ยได้ง่าย”

CriticalLink UDR

ให้ความคุ้มครองสุงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย • คุ้มครองโรคร้ายแรงทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง รวม 70 โรค • คุ้มครองพิเศษและการเกิดโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งที่สอง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม / กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด /โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

TPDLink UDR

ให้ความคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทั้งกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วย • ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้วยเงินก้อน 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย • ปกป้องความสุขของคุณด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์ หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

เงื่อนไขการรับประกัน

แบบ iLink (Unit linked) อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี

สัญญาเพิ่มเติม CriticalLink (UDR)
อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี

สัญญาเพิ่มเติม TPDLink (UDR)
อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : ครบอายุ 80 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 80 ปี

ความคุ้มครองชีวิต

120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ผลประโยชน์ทางภาษี

• ค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
• ผลประโยชน์ที่ทายาทได้รับไม่ต้องเสียภาษี

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

งวดการชำระเบี้ย

เลือกชำระเบี้ยรายปี, ราย 6 เดือน หรือรายเดือน

หมายเหตุ

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่มความคุ้มครอง UDR / การเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง / จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำและขั้นสูง / การเพิ่มมูลค่าทางการเงินด้วยเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ / การถอนเงิน จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
• จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 280 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองเฉพาะในส่วนของความคุ้มครองชีวิต ไม่รวม Target premium สำหรับเพศหญิงอายุ 1 เดือน – 20 ปี สุขภาพมาตรฐานเท่านั้น
• การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
• การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)
• ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (COR) (ถ้ามี) เฉพาะในส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายรวมถึงเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ รวมทั้งข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
• การทำประกันชีวิตควบการลงทุน มิใช่การฝากเงิน มีความเสี่ยงจากการลงทุน และไม่มีการรับประกันส่วนของเงินลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา และทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม อาจส่งผลต่อระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์
• ความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท สำหรับกรณีซื้อความคุ้มครอง TPDLink (UDR) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

Unit Linked Sale Sheet > รายละเอียดการทำงานของผลิตภัณฑ์

คำถามที่พบบ่อย

สามารถเพิ่ม และลดทุนได้ โดยกรณีเพิ่มจำนวนเงินเอาประกัน จำนวนเท่าความคุ้มครองสูงสุด ให้ใช้เงื่อนไขอายุ ณ วันเริ่มสัญญา ส่วนการ ปรับลดจำนวนเงินเอาประกันให้ดูที่อายุปัจจุบันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้การเพิ่มลดทุนของสัญญาหลักอาจกระทบกับสัญญาเพิ่มเติมได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญาเพิ่มเติม

สามารถทำได้ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกแนบสัญญาเพิ่มเติมใดๆหรือไม่ แต่ทั้งนี้การแนบสัญญาเพิ่มเติมสามารถเลือกแนบได้พร้อมกับการสมัครกรมธรรม์ใหม่ครั้งแรกเท่านั้น

เบี้ยประกันภัยในส่วนของ Target Premium ที่ลูกค้าชำระเข้ามาตามการชำระรายงวดที่เลือกไว้ จะคงที่ตลอดสัญญาและไม่มีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุ แต่ค่าการประกันภัยสำหรับแต่ละสัญญาเพิ่มเติมที่บริษัทหักออกจากหน่วยลงทุนในแต่ละเดือนจะมีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุ

ไม่สามารถเพิ่มได้ ต้องซื้อพร้อมกับการสมัครกรมธรรม์ใหม่ครั้งแรกเท่านั้น

แบบประกันอื่นๆที่น่าสนใจ

ประกัน กรุงไทย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย iHealthy

ชีวิตดี สุขภาพดี ต้องวางแผน ประกันสุขภาพของคนฉลาดเลือก แบบเหมาจ่าย คุ้มค่า คุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและนอก พร้อมบริการที่ปรึกษาด้านสุขภาพ (คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19)

ประกันโรคร้ายแรงเบี้ยคงที่ จ่ายสั้น iShield

iShield ยืดเวลาแห่งความสุข ไม่หยุดไปกับโรคร้าย ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ

แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18

แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18 ที่จะเป็นผู้ช่วยคุณในการสร้างหลักประกันให้กับคนที่คุณรักได้เร็วยิ่งขึ้น

ประกัน กรุงไทย

ประกันควบการลงทุน iWealthy

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้ การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

ประกันควบการลงทุน iLink แนบ UDR โรคร้ายแรงเพิ่มเติม

พลิกบทบาทครั้งสำคัญของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่มากกว่าด้วยความคุ้มครองชีวิตที่โดดเด่นผสานความคุ้มครองหลากหลายที่คุณเลือกได้ ปกป้องมากกว่าด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR โรคร้ายแรง ที่ออกแบบมาเพื่อ iLink เท่านั้น

KT-axainsurance ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)