เวปไซต์นี้ จัดทำโดยตัวแทนประกันชีวิต บมจ กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 24 ชั่วโมง โทรเลย

iHealthy Ultra

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย iHealthy จากกรุงไทย-แอกซ่า

ชีวิตดี สุขภาพดี ต้องวางแผน

ประกันสุขภาพของคนฉลาดเลือก แบบเหมาจ่าย คุ้มค่า คุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท

ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและนอก พร้อมบริการที่ปรึกษาด้านสุขภาพ

(คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19) 

ผลประโยชน์

แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ด้วย 6 แผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี วัยซนก็ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ แผน Smart,Bronze,Silver,Gold,Diamond,Platinum

ค่าห้องสูง

ค่าห้อง ค่าอาหารสูงสุด 21,000 บาทต่อคืน

ใส่ใจการดูแลโรคร้ายแรงแบบเหมาจ่ายจริง

รักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครองการทำเคมี รังสีบำบัด และการล้างไต แบบไม่จำกัดครั้ง จ่ายตามจริง

ความคุ้มครองสำหรับว่าที่คุณแม่

ค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

ค่าดูแลสุขภาพเชิงป้องกันพิเศษ

ค่ารักษาทันตกรรม ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ดูแลสายตา แพทย์ทางเลือก

นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์ หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

สิทธิประโยชน์

 • • คุ้มครองอุ่นใจยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี

  • หมดกังวลเรื่องค่ารักษา ด้วยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย

  • อิสระด้านความคุ้มครองชีวิตที่สามารถเลือกสัญญาประกันชีวิตหลักได้หลากหลายตามความต้องการ

  • ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน

  • ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก ตามคำแนะนำของแพทย์

  • ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด

  • คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้

  • ส่วนลดค่าเบี้ยปีต่อ 10% หากไม่มีการเคลม และสัญญามีผลบังคับต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

ราคาเบี้ยประกัน iHealthy

ตัวอย่าง แผน Gold ผู้หญิง อายุ 30
THB 42,259 Yearly
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 9000+
 • วงเงินนอนโรงพยาบาลเหมาจ่าย (IPD) 25 ล้านบาท/ปี
 • วงเงินผู้ป่วยนอกเหมาจ่าย (OPD) 12,000 บาท/ปี
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ สุนัขกัด มีดบาด หกล้ม
Popular

ราคาเบี้ยประกัน iHealthy

ตัวอย่าง แผน Silver ผู้หญิง อายุ 30
THB 32,759 Yearly
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 5500+
 • วงเงินนอนโรงพยาบาลเหมาจ่าย (IPD) 15 ล้านบาท/ปี
 • วงเงินผู้ป่วยนอกเหมาจ่าย (OPD) 6000 บาท/ปี
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ สุนัขกัด มีดบาด หกล้ม
Recommend

ราคาเบี้ยประกัน iHealthy

ตัวอย่าง แผน Smart ผู้หญิง อายุ 30
THB 18,259 Yearly
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 1500+
 • วงเงินนอนโรงพยาบาลเหมาจ่าย (IPD) 3 ล้านบาท/ปี
 • วงเงินผู้ป่วยนอกเหมาจ่าย (OPD) - บาท/ปี
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ สุนัขกัด มีดบาด หกล้ม
Best Price

ติดต่อเรา

แอดเลย

@ktaxainsurance

คลิ๊กเลย

เพจ Dekสามย่าน วางแผนประกัน ลงทุน

แชทเลย

เพจ Dekสามย่าน วางแผนประกัน ลงทุน

แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย iHealthy Ultra จากกรุงไทยแอกซ่า มีให้เลือก 6 แผนด้วยกัน

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ แผน iHealthy

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (ระยะเวลารอคอย) แผน iHealthy จาก Krungthai-AXA

หมายเหตุ:

* 12 MWP คือ ระยะเวลารอคอย 12 เดือน

** บริษัทฯ จะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดที่กำหนดไว้ในตาราง

*** ผลประโยชน์นี้จำกัดใช้ได้ 1 ครั้งในช่วงชีวิตของผู้เอาประกันภัย

**** และไม่เกินผลประโยชน์รวมสุงสุดต่อปี

***** สัญญาเพิ่มเติม iHealthy มีลักษณะเป็นสัญญาแบบต่ออายุปีต่อปี โดยเงื่อนไข ผลประโยชน์และอัตราเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในปีต่ออายุ

******บริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลทั่วโลก (นอกอาณาเขตความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกไว้) สำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยกะทันหัน (สูงสุด 45 วันต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยู่นอกอาณาเขตความคุ้มครอง)

*******1. 100% ของค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในกลุ่มเครือข่าย 2. 100% ของการประเมินค่าชดเชยแบบเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปรกติวิสัยสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนอกกลุ่มเครือข่าย

แบบประกันอื่นๆที่น่าสนใจ

ประกัน กรุงไทย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย iHealthy

ชีวิตดี สุขภาพดี ต้องวางแผน ประกันสุขภาพของคนฉลาดเลือก แบบเหมาจ่าย คุ้มค่า คุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและนอก พร้อมบริการที่ปรึกษาด้านสุขภาพ (คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19)

ประกันโรคร้ายแรงเบี้ยคงที่ จ่ายสั้น iShield

iShield ยืดเวลาแห่งความสุข ไม่หยุดไปกับโรคร้าย ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ

แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18

แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18 ที่จะเป็นผู้ช่วยคุณในการสร้างหลักประกันให้กับคนที่คุณรักได้เร็วยิ่งขึ้น

ประกัน กรุงไทย

ประกันควบการลงทุน iWealthy

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้ การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

ประกันควบการลงทุน iLink แนบ UDR โรคร้ายแรงเพิ่มเติม

พลิกบทบาทครั้งสำคัญของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่มากกว่าด้วยความคุ้มครองชีวิตที่โดดเด่นผสานความคุ้มครองหลากหลายที่คุณเลือกได้ ปกป้องมากกว่าด้วยสัญญาเพิ่มเติม UDR โรคร้ายแรง ที่ออกแบบมาเพื่อ iLink เท่านั้น

KT-axainsurance ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)