เวปไซต์นี้ จัดทำโดยตัวแทนประกันชีวิต บมจ กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 24 ชั่วโมง โทรเลย

มารู้จักชุดทดสอบแอนติเจน Antigent Test Kit และแนวทางการใช้ในการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

แนวทางการใช้งาน Antigen Test Kit

 1. ใช้ชุดตรวจที่ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนแล้วกับ อย.
 2. ตัวอย่างที่ใช้ตรวจจะเก็บจากโพรงจมูก, โพรงหลังจมูก, ช่องปากและลำคอ หรือน้ำลายตามที่ชุดตรวจกำหนด
 3. ใช้เพื่อการคัดกรองเบื้องต้นตามแนวทาง ดังนี้
  • การตรวจด้วย Antigen Test Kit ถ้าให้ผลบวกให้ยืนยันด้วย RT-PCR
  • ผู้สงสัยแต่ไม่มีอาการ สามารถตรวจเบื้องต้นด้วย Antigen Test Kit หากผลเป็นลบให้ทำการตรวจซ้ำในอีก 3-5 วัน แต่หากมีความเสี่ยงสูงให้ตรวจด้วย RT-PCR
  • การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง ควรเลือกชุดทดสอบที่สามารถเก็บตัวอย่างตรวจด้วยตนเองได้ง่าย เช่น เก็บจากโพรงจมูกหรือน้ำลาย เมื่อมีผลบวกให้แจ้งสถานบริการที่กำหนดใกล้บ้าน เพื่อพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป
  ข้อแนะนำการใช้ Antigen Test Kit ทดสอบด้วยตนเอง
 4. ตรวจสอบแต่ละชุดทดสอบว่ามีคำแนะนำที่แนบมาให้ใช้เก็บตัวอย่างจาก บริเวณใด เช่น โพรงจมูก, โพรงหลังจมูก, ช่องปากและลำคอ หรือน้ำลาย
 5. ศึกษารายละเอียดขั้นตอนวิธีการทดสอบ การแปลผล จากเอกสารกำกับชุดทดสอบ ก่อนเริ่มทำการทดสอบ
 6. เก็บตัวอย่างและดำเนินการทดสอบ
  • ล้างมือให้สะอาด พร้อมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ก่อนทำการเก็บตัวอย่าง
  • ทำการเก็บตัวอย่างให้ถูกต้อง (ตามคำแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่าง)
  • ทำการทดสอบตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารกำกับอย่างเคร่งครัด
  • การเก็บตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ อาจทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้
 7. ข้อควรระวัง
  • ชุดทดสอบถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ชุดทดสอบกำหนดก่อนนำมาใช้งาน
  • ตรวจสอบวันหมดอายุของชุดทดสอบ
  • เตรียมพื้นที่สำหรับใช้ทดสอบให้สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน
  • อย่าเปิดหรือฉีกซองที่บรรจุตลับทดสอบ จนกว่าจะเริ่มทำการทดสอบ
  • อ่านผลตามเวลาที่ชุดทดสอบกำหนด (การอ่านผลเร็วหรือช้าเกินไปอาจเกิดความผิดพลาดได้)
  • ไม่นำอุปกรณ์หรือตลับทดสอบอันเดิมมาใช้ซ้ำ
  • นำชุดทดสอบที่ทดสอบแล้วพร้อมอุปกรณ์ของชุดทดสอบที่เหลือจากการใช้งานแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ และแยกใส่ถุงปิดให้มิดชิด และทิ้งให้เหมาะสม
  • ล้างมือให้สะอาดภายหลังทำการทดสอบ

เพิ่มความอุ่นใจให้มากขึ้นด้วย ไอเฮลท์ตี้ เพราะคุ้มครองครบด้วยค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล Covid-19
✅ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 100 ล้านบาท*
✅ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกครอบคลุมทุกแผนที่เลือก
✅ ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาสายตา ทันตกรรม และแพทย์ทางเลือก*
✅ คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัย

*ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่ท่านเลือก เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
**ผู้ชื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
เบี้ยประกันภัยหลักสามารถหักลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้อมูล ณ 11 กรกฎาคม 2564, กรมการแพทย์ ข้อมูล ณ 16 กรกฎาคม 2564 , Krungthai AXA Life

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

KT-axainsurance ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)